Добредојдовте на влезот од Винскиот Клуб !
Со вашата регистрација ни овозможувате да ве информираме за идните настани, обуки, работилници и стручни предавања, од областа на вината и жестоките пијалоци.
Ви Благодариме

Welcome at the entrance of the Wine Club !
Please fill the form in order to be closer with our activities, events, trainings, workshops and masterclasses from the field of wines and spirits.

Thank You
 
* indicates required
Email Marketing Powered by Mailchimp